Reserveer

Reserveer


Voor reservaties van meer dan 5 personen, gelieve ons telefonisch te contacteren op het nummer 0477925525. Gelieve allergieën steeds telefonisch door te geven.


In geval van annulatie of vermindering in aantal:

Bij een vermindering in het aantal gereserveerde personen of in geval van volledige annulatie vragen wij u om ons hiervan tijdig te verwittigen. Dit kan kosteloos tot 24u voorafgaand aan uw reservering.  In geval een gezelschap met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging wordt dit als een laattijdige annulatie beschouwt en zal er een kost van €40 per ontbrekende persoon worden aangerekend.


Cadeaubon